2010, ജൂലൈ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

Fw: [msfkerala] Job opportunities -madeena----- Message ----
From: Noushad Koodaranhi <noumonday@yahoo.com>
To: Haritham Group <haritham@yahoogroups.com>; gccmalayalees@yahoogroups.com; Madhyamam group <madhyamam_club@yahoogroups.com>; news today <ne
Forwarded wstoday@yahoogroups.com>; kodiyathur <kodiyathur@yahoogroups.com>; msf group <msfkerala@yahoogroups.com>
Sent: Wed, 30 June, 2010 5:54:28 PM
Subject: [msfkerala] Job opportunities -madeena

 

മദീനയിലേക്ക് ഉടന്‍ ആവശ്യമുണ്ട്.
മദീനയിലെ പ്രശസ്തമായ അലൂമിനിയം ഫാബ്രികേഷന്‍ കമ്പനിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന ആളുകളെ ഉടന്‍ ആവശ്യമുണ്ട്.
laborers, Technicians, Engineers, Welders, Glass workers.
((Indian, Bangladeshi, Nepali)
Send bio-data -  hr2010med@gmail. com
or call - 0553376924  (4.00 pm to 6.00 pm)

 

Noushad  Koodaranhi.
Madeena M u n a w ara.
009 66  55  33   76 924

 __._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ