2010, മേയ് 8, ശനിയാഴ്‌ച

ElectricalEngneer Required In saudi 


Requirement: Electrical Engineer
Profile:3 year experience
Company:Water and Power System Technology
Aljubail ,Soudiarabia
Right Salary for Right candidate
--
Thanks & Regards
Rahoof
James Cubitt & Partners Engg. Consultancy
Doha, Qatar
+974 6403292

__,_._,___

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ